Counter-Strike: Global Offensive

Na tej stronie znajdziesz następujące informacje:

 1. Token GSLT
 2. Dodawanie adminów w modyfikacji SourceMod
 3. Aktualizacja serwera
 4. ESL Plugin - instalacja
 5. Częste komunikaty o błędach
  • ED_Alloc: no free edicts
  • [S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; SteamAPI_IsSteamRunning() failed.
 6. Blokada modyfikacji - regulamin Valve

Powiązane:

Instalacja SourceBans

Token GSLT

Aby uruchomić serwer CS:GO musisz posiadać konto Steam z wykupioną grą CS:GO oraz zarejestrowanym numerem telefonu. Konto nie może być zbanowane przez VAC, ani w inny sposób objęte ograniczeniami. Serwery przypisuje się do konta przy użyciu tokenów logowania (GSLT).

W ramach swojego konta Steam możesz utrzymywać do 1000 serwerów. Każdemu serwerowi należy wygenerować i przypisać osobny token logowania.

Tokeny możesz wygenerować na stronie: https://steamcommunity.com/dev/managegameservers

Najpierw należy jednak zalogować się na w/w stronie przy użyciu swoich danych konta Steam.

Następnie w polach w dolnej części strony wpisujemy "App ID": 730, a także "Memo" (jest to dowolna nazwa/etykieta, która pozwoli nam rozróżnić tokeny, możemy wpisać tutaj np. nazwę serwera).

Po kliknięciu na "Create" zostanie utworzony token, który możemy przypisać do jednego serwera. Jeśli posiasz więcej serwerów po prostu powtórz powyższy krok, aby wygenerować więcej tokenów.

Token przypisuje się do serwera przy użyciu parametru "sv_setsteamaccount". W panelu udostępniamy funkcję, która to umożliwia. Nasz panel zapamięta Twój token na stałe i będzie przypisywać go do serwera także po reinstalacji i przy każdej zmianie polecenia startowego. Aby wprowadzić token przejdź do menu "Konfiguracja serwera":

Po wprowadzeniu tokenu uruchom ponownie serwer.

Jeśli zobaczysz w konsoli poniższy komunikat to oznacza, że token nie został poprawnie wprowadzony:

Z kolei poniższy komunikat w konsoli oznacza, że token został użyty prawidłowo:

Uwaga: Korzystając z serwerów CS:GO należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta gry - firmę Valve. Na serwerach nie wolno np. stosować modyfikacji, które ingerują w przedmioty graczy, dostęp do ekwipunku, a także oferują graczom:

Producent gry może zablokować serwer, który łamie te zasady. Należy pamiętać, że blokada jednego serwera wiąże się z zablokowaniem wszystkich serwerów na danym koncie Steam (blokowane są wszystkie tokeny).

Dodawanie adminów w modyfikacji SourceMod

Pamiętaj, że do korzystania z tej funkcji konieczna jest instalacja na serwerze modyfikacji SourceMod.

Dodawanie admina (Sposób pierwszy - admins.cfg)

Uwaga: Przed dodaniem admina należy usunąć całą zawartość pliku admins.cfg. Schemat, który się tam znajduje jest tylko przykładowy i jeżeli dodajesz pierwszy raz admina możesz sobie nie poradzić z usunięciem go z komentarza, w którym jest zawaraty.

Plik admins.cfg znajduje się w katalogu ~/csgo/addons/sourcemod/configs/ (uwaga: katalog addons nie istnieje w CS:GO domyślnie, pojawia się dopiero po zainstalowaniu modyfikacji SourceMod)

Schemat dodawania wygląda następująco:

zaznacz i skopiuj (ctrl+v)

Admins
{
"TwójNick"
    {
        "auth"         "steam"
        "identity"       "STEAM_0:0:xxxxxxxx"
        "flags"         "abcdef"
    }
}

Gdzie TwójNick" zamieniasz na swój nick z gry.

Wpis "auth" oznacza sposób logowania. W przykładzie jest "steam", czyli na SteamID. Są jeszcze dwa: "name" oraz "ip". W pierwszym przypadku gdy logowania ma się odbywać na nick i hasło, w drugim natomiast gdy admin przydzielany jest na ip.

Wpis "identity" określa identyfikator admina. Jest to albo SteamID w przypadku "auth" "steam", Nick w przypadku "auth "name" lub ip w przypadku "auth" "ip".

Wpis "flags" to flagi przydzielone adminowi. Możemy przydzielić następujące flagi (kolejne numery alfabetu):

NAZWA         FLAGA          OPIS

"reservation"      "a"           //Reserved slots
"generic"        "b"           //Generic admin, required for admins
"kick"         "c"           //Kick other players
"ban"          "d"           //Banning other players
"unban"         "e"           //Removing bans
"slay"         "f"           //Slaying other players
"changemap"       "g"           //Changing the map
"cvars"         "h"           //Changing cvars
"config"        "i"           //Changing configs
"chat"         "j"           //Special chat privileges
"vote"         "k"           //Voting
"password"       "l"           //Password the server
"rcon"         "m"           //Remote console
"cheats"        "n"           //Change sv_cheats and related commands

"custom1"        "o"
"custom2"        "p"
"custom3"        "q"
"custom4"        "r"
"custom5"        "s"
"custom6"        "t"

"root"         "z"           //Pełen dostęp (tylko dla zaufanych adminów)

Dodatkowe wpisy to "password", który pozwala na ustalenie hasła w przypadku dodania admina na nick i hasło. Przykład:

zaznacz i skopiuj (ctrl+v)

Admins
{
"TwójNick"
    {
        "auth"         "name"
        "identity"       "TwójNick"
        "flags"         "abcdef"
        "password"       "HASLO"
    }
}

oraz wpis "groups", który pozwala na stworzenie grup adminów o określonych przywilejach. Więcej na ten temat znajduje się w samym pliku admins.cfg

Dodawanie admina (Sposób drugi - admins_simple.ini)

Najpierw wchodzimy do katalogu ~/csgo/addons/sourcemod/configs/

Edytujemy plik admins-simple.ini i korzystamy z jednego z trzech sposobów dodania admina

zaznacz i skopiuj (ctrl+v)


"STEAM_0:X:XXX"   "bce"
"!X.X.X.X"   "99:z"
"nick"     "abc"  "hasło"

Jak widać schemat dodawania jest bardzo prosty. Mianowicie:

"sposób (steamid/ip/nick+hasło)"    "uprawnienia (flagi)"    "hasło"

Flagi zastosowane powyżej są przykładowe, a pełna ich lista znajduje się w tym samym folderze w pliku admin_levels.cfg

W przypadku dodania nick+hasło należy przed wejściem na serwer wpisać w konsoli lub w konfigu:

zaznacz i skopiuj (ctrl+v)

setinfo _password "hasło"

Więcej informacji na temat dodawania adminów znajduje się w samym pliku admins_simmple.ini. Wszelkie nowe dodania należy dopisywać od nowej linijki na samym dole pliku. Należy również pamiętać, że wszelkie wpisy poprzedzone dwoma slashami: // to komentarze i nie są czytane przez serwer.

Aktualizacja serwera CS: Global Offensive

Aby uaktualnić serwer do najnowszej wersji przejdź do menu "Aktualizacja" w panelu serwera.

Aktualizacja odbywa się w oparciu o nasze autorskie rozwiązanie, które minimalizuje obciążenie związane z tym procesem. Czas aktualizacji zależy przede wszystkim od ilości danych do przetworzenia oraz pory dnia i może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut.

Na czas aktualizacji serwer zostanie wyłączony, a po jej zakończeniu automatycznie uruchomiony ponownie. Podczas aktualizacji opcje kontroli i reinstalacji serwera będą niedostępne. Proces aktualizacji można w dowolnym momencie przerwać, ale dojdzie wówczas do uszkodzenia instalacji.

ESL Plugin - instalacja

Plugin należy pobrać ze strony ESL i umieścić w katalogu ~/csgo/addons/, następnie uruchomić ponownie serwer.

Uwaga! Korzystając z pluginu ESL nie można korzystać z modyfikacji Metamod. W innym przypadku serwer będzie się wyłączał. Po instalacji pluginu ESL należy usunąć z serwera Metamoda.

Częste komunikaty o błędach

ED_Alloc: no free edicts
**** WARNING: Watchdog timer exceeded, aborting!

"Edicts" to - upraszczając - miejsca na obiekty. Jeżeli serwer wykorzystuje ich zbyt wiele niż przewidzieli twórcy gry, dochodzi właśnie do błędu o w/w treści i wyłączenia lub zawieszenia procesu serwera co uniemożliwia grę na nim i skutkuje statusem "Sprawdzam" w panelu.

Problem mogą powodować w szczególności dodatkowe (niestandardowe) mapy, a także modyfikacja zainstalowane na serwerze. Aby ustalić co powoduje problem należy przeanalizować pracę serwera bez takich dodatków (np. stopniowo je wyłączając i sprawdzając pracę serwera). Można również powiązać problem np. z określoną mapą jeżeli tylko na niej powyższy błąd występuje..

[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; SteamAPI_IsSteamRunning() failed.
[S_API FAIL] SteamAPI_Init() failed; unable to locate a running instance of Steam, or a local steamclient.dll.

Komunikaty same w sobie nie świadczą o problemie i nie należy szukać ich rozwiązania. Jeżeli serwer uruchamia się poprawnie można je zignorować.

Natomiast jeżeli serwer nie uruchamia się, a są to jedyne komunikaty, które widać w panelu, może to być wynik komplikacji przy uruchamianiu obsługi platformy Steam na serwerze lub wynik crashu (niewidocznego z poziomu konsoli).

Często do problemu doprowadza GOTV. Można wówczas spróbować zapisać polecenie startowe bez GOTV z parametrem -nohltv (zapis z "hltv" jest celowy i odnosi się tutaj do GOTV). To może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Jeśli nie udaje się przez dłuższy czas uruchomić serwera prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.

Blokada modyfikacji - regulamin Valve

Serwery klientów, które wykorzystują niedozwolone modyfikacje - ingerują w przedmioty graczy, dostęp do ekwipunku, a także oferują graczom:

nasza firma ma prawo zablokować ze względu na łamanie regulaminu Valve, jak również naszego.

Valve zgodnie z nową polityką blokuje adresy IP serwerów, które korzystają z zabronionych modyfikacji. W hostingu współdzielonym serwery ulokowane na danej jednostce korzystają ze wspólnego adresu IP. Valve blokując serwer poszczególnego klienta, blokuje pozostałe serwery na danej jednostce. Przez jednego nieodpowiedzialnego klienta mogą ucierpieć inne rozkręcone serwery. Aby przeciwdziałać takim czynnościom ze strony Valve blokujemy pojedynczy serwer, aby nie doszło do blokady całego adresu IP.

Wbrew pozorom popieramy politykę Valve, ponieważ ze sprzedaży przedmiotów / itemów, gra jest cały czas rozwijana. Administratorzy serwerów dodając zabronione modyfikacje pozbawiają części dochodów producenta gry.

Valve słusznie blokuje serwery korzystające z niedozwolonych modyfikacji, lecz naszym zdaniem nie powinni banować całego adresu IP. Odpowiednim sposobem byłaby blokada na adres IP:Port, wówczas zostałby zbanowany pojedynczy serwer.

Aktualizacja: Valve wprowadza system tokenów, który zapobiegnie kolejnym blokadom adresów IP: http://pukawka.pl/pokaz_news,n359.html

Kategorie FAQ

Ogólne

 1. Indeks FAQ
 2. Amxbans - Poradnik instalacji Amxbans
 3. Bezpieczeństwo - Wskazówki oraz porady dotyczące bezpieczeństwa konta
 4. BungeeCord
 5. Call of Duty: World at War
 6. Diagnoza
 7. FastDL
 8. FTP
 9. Konsola
 10. phpBB2 by Przemo - Poradnik korzystania z phpBB2 by Przemo
 11. Portfel
 12. Przewodnik po panelu
 13. Psychostats - Poradnik korzystania z Psychostats
 14. Sklep
 15. SourceBans - Poradnik instalacji SourceBans
 16. Sprawdzam
 17. Status
 18. Team Fortress 2
 19. TeamSpeak 3 - Poradnik korzystania z serwerów TS3
 20. Terraria
 21. Unturned
 22. Wsparcie techniczne - Jak funkcjonuje dział wsparcia technicznego
 23. xferlog
 24. Zmiana - Zmiana parametrów serwera.

FAQ serwerów gier

 1. Battlefield 2142
 2. Call of Duty 2
 3. Call of Duty 4
 4. Counter-Strike 1.6
 5. Counter-Strike: Global Offensive - tu jesteś
 6. Counter-Strike: Source
 7. Enemy Territory
 8. Factorio
 9. GOTV
 10. HLTV
 11. Minecraft
 12. Mumble
 13. Rust
 14. Valheim

Kontakt

Przejdź do strony kontaktowej

Uwaga

Mimo dołożenia wszelkich starań o aktualność informacji niektóre informacje w FAQ mogą być nieaktualne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami. Aktualnych informacji udzielamy za pośrednictwem zakładki "Pomoc" w panelu, mailowo lub telefonicznie.